Oalsgata - ny gang- og sykkelvei

Rogaland fylkeskommune bygger ny gang- og sykkelvei langs hele Oalsgata i Sandnes.

Illustrasjonsbilde av rundkjøring i Oalsgata - Klikk for stort bilde

Om prosjektet

Oalsgata er hovedrute for sykkel mellom Sandnes sentrum og Stangeland. Strekningen blir en viktig kobling mellom Sykkelstamvegen langs E39 og Sandnes sentrum.

Oalsgata regnes som en ulykkesbelastet strekning og mangler et tilfredsstillende tilbud for de myke trafikantene. Det skal derfor bygges enveisregulert sykkelveg med fortau langs Oalsgata, og to nye kulverter som er tilpasset ny løsning ved Stangeland skole.

For å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter blir en rekke kryss og innkjørsler til i Oalsgata stengt. Vann- og avløpsnett og annen infrastruktur i bakken skal også oppgraderes, og det vil komme ny belysning og beplantning langs veien. 

Framdriftsplan

Forventet byggestart er februar 2025.

Siste nytt

Her kommer tidslinje med siste nytt om prosjektet.

Kontaktperson

Har du spørsmål til prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Einar Alveberg.