Meld feil på vei

Har du oppdaget feil eller skader på eller langs fylkeskommunal vei som bør utbedres? 

Hastesaker

Hastesaker kan meldes til den nasjonale Vegtrafikksentralen på:

Telefon 175

Feil eller skader på fylkesvei

Oppdager du feil eller skader som ikke haster, men som du mener bør utbedres, kan du sende oss en e-post.

Merk e-posten med “Drift og vedlikehold, samferdsel” 

Send e-post

Feil på veilys

Ser du mørke lamper eller andre feil på veilyset der du ferdes? Det er flere aktører som har ansvar for veilysene i Rogaland.

Under finner du noen av dem:

NB: Noen veilys driftes av fylkeskommunen. Da kan du melde feilen via e-posten over.