Meld feil på vei

Har du oppdaget hull eller skader på fylkeskommunal vei som bør utbedres? Da kan du melde feilen til den nasjonale Vegtrafikksentralen på:

Telefon 175