Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold har stor betydning for framkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene.

Strøing/salting, brøyting og asfaltering, er viktig for at veiene fungerer godt for alle trafikanter. 

Fylkeskommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Rogaland. Med drift mener vi oppgaver og rutiner som er nødvendige for at veiene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk. Drift og vedlikehold av fylkesveiene skjer gjennom driftskontrakter.

Fylkeskommunen beskriver hvilke oppgaver som skal utføres og med hvilken standard. Oppgavene blir lyst ut på anbud, og entreprenøren som får oppdraget utfører selve arbeidet med drift og vedlikehold av fylkesvegene. Rogaland er delt inn i fem kontraktsområder.

Disse entreprenørene har ansvaret for drift og vedlikehold på fylkesveiene i Rogaland:  

Eivind Stangeland er seksjonssjef i Sør-Rogaland. Ann Mari Sandvin Hardeland er seksjonssjef i Nord-Rogaland.