Grunnerverv

Hvert år må mange grunneiere avgi grunn til bygging og vedlikehold av offentlig veg. På denne siden har vi forsøkt å gi en oversikt over prosessen og svare på de mest aktuelle spørsmålene som pleier å dukke opp.