Stasjonene

Stasjonene (holdeplassene) er det første og siste du møter på Bussveien. Busstasjonene skal ha et eget design som klart formidler at du er på Bussveien.

Stasjonene blir tilgjengelig for alle og sentralt plassert i byen og bydelene. Stasjonene skal gi bedre ly for vær og vind sammenlignet med dagens holdeplasser. Videre skal vi sørge for at du får den informasjonen du trenger for din videre reise på hver stasjon.

Avstanden mellom stasjonene blir i gjennomsnitt cirka 500 meter, og det skal være enkelt både å gå og sykle til Bussveien. På mesteparten av stasjonene tilrettelegger vi for at du trygt skal kunne ta med og sette igjen sykkelen. 

Vi jobber nå med ulike konsepter for stasjonene. Den endelige utformingen av designet og funksjonaliteten blir avklart i løpet av 2024. 

 

Illustrasjonsbilder Bussveien Elisabeth Tønnessen

 

Illustrasjon av stasjonskonsept, Bussveien