Konseptet Bussveien

Bussveien blir livsnerven i transportsystemet på Nord-Jæren. Bussene kommer presis og ofte, og reisen er behagelig.

Bussveien er ikke bare veien der bussen skal gå. Først når de nye bussene er på plass, og alt er bygget ferdig får vi full valuta for pengene. De reisende kommer til å oppleve at Bussveien er mer lik en bybane enn et kollektivfelt. Når Bussveien er ferdig, blir den Norges første fullverdige bussveisystem.

Fakta om Bussveien

  • Rette veistrekninger uten unødvendige svingebevegelser til stasjonene eller i rundkjøringer.  
  • Både bussveilinje A og B har åtte avganger i timen. Der bussveilinje A og B kjører parallelt, på strekningen Sunde-Stavanger-Forussletta, er det 16 avganger hver time.
  • Bussveilinje A blir åpen hele døgnet.
  • 75 prosent av den 50 km lange Bussveien blir egne felt for bussen.
  • Der bussene kjører i blandet trafikk blir bussen prioritert.
  • Busslommene erstattes av kantsteinstopp. Det vil si at bussen stopper i veien, uten å svinge inn til siden. Høy kantstein gjør at adkomst til bussene er trinnfri.
  • Bussbilletter kjøpes via mobil eller fra automat på stasjonene.
  • Sanntidsinformasjon finnes på stasjonene og i bussene.

Universell utforming

Holdeplassene og bussene får universell utforming. Det vil si at Bussveien skal tilpasses behovene til for eksempel rullestolbrukere, barnevogner og blinde. 

 

Illustrasjonsbilder Bussveien Elisabeth Tønnessen

Artikkelliste