Bussene

Har det noe å si hvordan bussene i Bussveien ser ut og oppleves? Det tror vi. For at Bussveien skal bli en suksess må de reisende oppleve at de får et attraktivt og reelt alternativ til bilen. Når vi skal velge hvordan bussene skal være, må vi derfor «tenke bane», selv om vi skal «kjøre buss».

Opplevelsen av å reise med Bussveien skal være noe annet enn det passasjerene er vant til fra vanlig buss. Selve bussen skal gi "det lille ekstra".

Bussveiprosjektet holder nå på med å hente inn informasjon om hvilke typer busser som kan være aktuelle for Bussveien. Nøyaktig hvilke busser det er snakk om skal til politisk behandling før åpningen av Bussveien mellom Stavanger og Sandnes i 2026.  

Erfaringer fra andre bussvei-prosjekt viser at antallet passasjerer vokser betydelig etter at det nye systemet er innført. Det er derfor behov for busser som kan håndtere en passasjervekst, og ha god plass til alle, også i rushet. 

Autonom teknologi

Passasjerer i Bussveien skal ha en behagelig reise uten å bli forstyrret av at bussen starter og stopper. Prosjektet utforsker derfor muligheter for såkalt assistert autonom teknologi i bussene. Slik teknologi bidrar blant annet til en mer behagelig bremsing og akselerasjon inn og ut av stasjonsområdene. Teknologien sørger også for at bussen stopper helt inntil stasjonen, slik at det er lett å komme av og på. 

 

Bussveien illustrasjonsfoto