Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy

En ny bypakke (bompengepakke) for Haugesund og fastlands-Karmøy er vedtatt av Haugesund bystyre, Karmøy kommunestyre og Rogaland fylkesting, og starter sannsynligvis opp høsten 2025.

Før bompengeinnkrevingen kan begynne, skal bypakken til behandling i Stortinget, og nye bomstasjoner skal bestilles og bli satt opp. 

Den nye bypakken har et mål om nullvekst i personbiltransport, god tilgjengelighet og framkommelighet, reduserte klimautslipp, folkehelse, trafikksikkerhet og byutvikling.

Prosjektene i bypakken

De største vei- og gateprosjektene i pakken er

  • ny Risøy-forbindelse
  • ny Eikjeveg
  • utbedring av Tittelsnesvegen på fylkesvei 47
  • utvikling av Karmsundgata fra Storasundgata til Flotmyr.

Pakken inneholder også ni store gang- og sykkelprosjekter, som vil gjøre det tryggere og enklere å gå eller sykle til og fra Haugesund sentrum, områdesenteret på Norheim, skoler, idrettspark og andre områder. I tillegg settes det av penger til mange mindre gang-, sykkel-, kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak. Samlet er det planlagt et investeringsvolum på omtrent 4,4 milliarder kroner (2022-kroner), der 50 prosent skal gå til gang-, sykkel- og kollektivprosjekter.

Etter at bypakken er vedtatt i Stortinget, blir det utarbeidet et handlingsprogram, der tidspunkt og rekkefølge for alle prosjektene blir bestemt mer detaljert.

Bomstasjoner

11 bomstasjoner skal settes opp i byområdet. Bomstasjonene vil danne en ring omkring sentrumsnære områder i Haugesund, og en annen ring sør i byområdet. Bomstasjonene i sentrumsringen skal stå på samme sted som stasjonene i dagens Haugalandspakke, mens en del av stasjonene i den søndre ringen vil være nye. De nye bomstasjonene vil få innkreving i begge kjøreretninger, og taksten blir

  • 14 kroner for lette kjøretøy 
  • 28 kroner for tunge kjøretøy (2022-kr)

Lette kjøretøy med brikke får 20 prosent brikke-rabatt, og el-biler i tillegg 30 prosent nullutslipps-rabatt. Takstnivået blir justert i henhold til prisstigningen underveis i bypakke-perioden.

kart over Haugesund byområde med svarte prikker som viser hvor bomstasjonene skal stå - Klikk for stort bildeHer skal bomstasjonene stå når ny bypakke for Haugesund og fastlandskarmøy starter opp, sannsynligvis i 2025

 

Planer og dokumenter

 

Neste styringsgruppemøte

Møtedatoene i 2024 er 7. mars, 30. mai, 19. september, og 28. november.

Noen dager før et møte blir sakspapirer og lenke til digitalt møte lagt ut på forsiden av rogfk.no under “Hva skjer?”

Siste nytt i Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy

Bypakken er klar til stortingsbehandling

Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt (TØI) har kvalitetssikret bypakken og konkludert med at den tilfredsstiller alle kravene til nye bompengepakker. Samferdselsdepartementet lager nå en proposisjon, som skal til behandling i Stortinget.

 

20.02.2024 09.00

Ny bypakke på Haugalandet er vedtatt

En ny bypakke (bompengepakke) for Haugesund og fastlands-Karmøy er vedtatt av Haugesund bystyre, Karmøy kommunestyre og Rogaland fylkesting, og starter sannsynligvis opp høsten 2025.

14.06.2023 10.00