Vedlikeholdsarbeid på Bybrua – kollektivfeltet stengt

Rogaland fylkeskommune går etter påske i gang med å forberede omfattende vedlikeholdsarbeid på Stavanger bybru. I en forundersøkelse ble det funnet skader på et rekkverk, og fredag 24. mars ble kollektivfeltet stengt og et midlertidig rekkverk satt inn.

bru som strekker seg bortover i en bue mot venstre - Klikk for stort bildeBybrua Agata Ciosek

– Vi måtte stenge kollektivfeltet tidligere enn planlagt, men trafikken skal i utgangspunktet gå som normalt i to felt, mens vi jobber med første del av arbeidet som vi skal i mål med i 2023, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune Mag Owker.

Kollektivfeltet er stengt ut året for å gi plass til stillas og anleggskjøring. En del av arbeidet skjer i høyden og det blir derfor satt opp en god del stillaser. Fylkeskommunen skal rehabilitere brukabler, overflatebehandle stål, etablere nytt avløpssystem og andre operasjoner.

– Vi vil informere berørte parter og publikum jevnlig gjennom anleggstiden. Nå er vi i sluttfasen av å signere kontrakt med entreprenøren som skal gjøre jobbene for oss. Informasjon om oppstart og andre detaljer kommer etter at entreprenøren er på plass, sier Owker.

Bybrua i Stavanger går fra Kjelvene over Grasholmen og ender på Sølyst. Brua er den lengste i Rogaland, 1067 meter, og ligger på fylkesvei 4566.