Nå blir Åkra sentrum nytt - lyser ut arbeidene på anbud

 Rogaland fylkeskommune lyser ut jobben med å bygge nye veier i Åkra sentrum.

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Karmøy kommune og blir finansiert av Haugalandspakken.

— Vi får nye veiløsninger øst for fylkesvei 547. De nye veiene kommer til å knytte sammen den nordlige og den sørlige delen av Åkra, slik at lokal biltrafikk i framtida slipper å bruke fylkesveien, forteller prosjektleder Ivar Kalkvik i Rogaland fylkeskommune.

Trafikksikkerhet

Kalkvik regner med mindre trafikk på deler av fylkesveien gjennom sentrum.

— Vi bygger nye og gode, trafikksikre løsninger for myke trafikanter mellom områder med handel, turløyper, skoler og offentlige institusjoner.  

Arbeidet i Åkra sentrum omfatter bygging av ny rundkjøring, ny vei mellom sentrum og Tostemvegen. Samlet veilengde inkludert alle sideveier er rundt 1,5 kilometer.

I tillegg blir dagens kryss i sentrum bygd om til rundkjøringer. Mellom rundkjøringen i Åkra sentrum og Tostemvegen ved Årsvollåna skal entreprenøren som vinner konkurransen bygge ny lokalvei med ny rundkjøring for å koble sammen tilførselsveiene og tilkomsten til Coop-tomta. I tillegg blir Engveien forlenget og koblet til den nye lokalveien.

Karmøy kommune bygger, i tillegg til nye veger, nye anlegg for vann og avløp.

Fristen for å levere anbud er 2. september.

Dette blir bygd

 

  • ny rundkjøring i krysset mellom Rådhusgata og fylkesvei 547, som erstatter lyskrysset
  • rundt 750 meter vei, inkludert sideveier med fortau på begge sider, fra sentrums-rundkjøringen til Tostemvegen
  • rundkjøring ved Årsvollåna
  • Engvegen, rundt 480 meter medregnet sideveier
  • to støyskjermer, til sammen rundt 290 meter
  • nye veilys
  • omlegging og legging av nye kabler og ledninger