Lyser ut nok en strekning av Bussveien

Bussveien ved Jåttå videregående skole.Rogaland fylkeskommune er godt i gang med å bygge Bussveien mellom Stavanger og Sandnes. Nå blir jobben med å bygge strekningen mellom Vaulen og Gausel, gjennom Jåttåvågen lyst ut på anbud.

– Det er gledelig at vi nå kan lyse ut nok en strekning av Bussveien. Strekningen er en viktig brikke i korridor 1, og et premiss for åpningen av Bussveien mellom Stavanger og Sandnes sommeren 2026. På denne strekningen kommer også det viktige knutepunktet mellom tog og buss, og koblingen med buss mot SUS 2023, sier enhetsleder i Rogaland fylkeskommune, Harald Bøhn.

Ny kontraktsform

Selv om kontrakten blir lyst ut, er det en stund til byggestart. Fylkeskommunen har for denne strekningen av Bussveien valgt en kontraktsform som ikke før er benyttet i Bussveien; totalentreprise med konkurransepreget dialog. De entreprenørene som blir prekvalifisert går videre til såkalt konkurransepreget dialog. Tre firma blir med i denne runden, og så konkurrerer disse tre om å få oppdraget. Det betyr også at den som vinner kontrakten har ansvar for å både prosjektere og bygge.

Prosjektleder Per Ove Stokkeland forklarer hvorfor fylkeskommunen har valgt denne kontraktsformen:

– Vi ønsker å involvere entreprenørene så tidlig som mulig, blant annet for å utnytte kompetansen deres til å finne de beste og mest økonomiske løsningene. Samtidig får entreprenørene på denne måten bedre tid til å bli kjent med prosjektet før de kalkulerer, og får dermed en større forutsetning til å gi riktig pris. Vi har store forventninger til dialogfasen.

Enhetsleder Harald Bøhn ser for seg at den fasen går fram til januar 2022, og at fylkeskommunen skriver kontrakt med entreprenøren som skal bygge våren 2022.

Omfattende jobb

Strekningen Stasjonsveien–Gauselvågen er en av de mest omfattende bussvei-strekningene. Her blir Bussveien bygd som egen trasé for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene. Strekningen er cirka 2,5 kilometer lang, og går fra Vaulen i nord, inn i Hinnasvingene, før den krysser jernbanen på en ny bru gjennom Jåttåvågen. Bussveien går videre forbi SR-bank Arena til rundkjøringen ved Boganesveien.

– Det er flere ting som blir utfordrende når vi bygger denne strekningen av Bussveien. Blant annet blir det arbeid nær jernbanen, både i Hinnavågen og ved Jåtta. Vi skal bygge kulvert for biler i Hinnasvingene og ved Jåttå. Når vi bygger kulverten i Hinnasvingene er vi tett på boliger. Begge kulvertene forårsaker store inngrep, og trafikken skal komme sikkert fram i hele anleggsperioden. Hensyn til både bilister, kollektiv og de som går og sykler er element entreprenøren må ha gode løsninger for, forteller Stokkeland.

Både de to kulvertene og brua over jernbanen er store konstruksjoner. Mange blir berørte i byggeperioden, både trafikanter, naboer, skoler og barnehager. Når vi bygger lokket over rundkjøringen ved Jåttå videregående skole, blir for eksempel alle som skal til og fra skolen, stadion og arbeidsplasser i området berørt.

Mer informasjon

Du kan lese om prosjektene i Bussveien på Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider.

Bussveien på Facebook blir også oppdatert ofte.

Ta gjerne kontakt med enhetsleder for Bussveien, Harald Bøhn, tlf.: 926 10 412, eller e-post: harald.bohn@rogfk.no, seksjonssjef Anne Margrethe Skretting, prosjektleder Per Ove Stokkeland eller nabokontakt Stine Reed (se kontaktinfo under).