Her blir det asfaltert i Rogaland i år

Asfaltsesongen starta i siste halvdel av april, og mange fylkesvegar i Rogaland får ny asfalt dei neste månadane.

Stor asfaltmaskin legger asfalt - Klikk for stort bildeDen første asfalten i 2023 ble lagt på Ropeid i Sauda/Suldal, på fylkesvei 520 Ås-Honganvik tunnel.

– Arbeidet med å legge ny asfalt skjer heile døgnet. Asfaltarbeid er støyande, og me forstår at arbeidet er forstyrrande for naboar. Grunnen til at arbeidet skjer òg på kveldar og netter, er omsynet til trafikantane, fortel prosjektleiarane Christian Gryte og Torbjørn Jektnes i Rogaland fylkeskommune.

Rogaland fylkeskommune har skrive tre kontraktar for asfaltering og fresing med to entreprenørar, Velde Asfalt AS har fått del-kontrakt 1 for Nord-Rogaland og del-kontrakt 2 for Nord-Jæren. NCC Industry AS har fått del-kontrakt 3 for Dalane.

Dei to leverandørane skal produsere og legge nesten 63 000 tonn asfalt. Asfaltsesongen varer til godt ut på hausten, kanskje så lenge som november. Dette avheng av vêret. Prosjektleiarane Jektnes og Gryte ber publikum vise omsyn og følge skilting og dirigering.

– Ta omsyn til dei som jobbar. Arbeidsfolk langs vegane er spesielt utsett for ulykker, poengterer Jektnes og Gryte.

PS! Det kan bli endringar undervegs.

Her kjem det til å lukte nylagt asfalt

Nord-Jæren

Nord-Jæren
Fylkesveg Kor
506 Ålgård
4426 Fjermestad
4448 Bryne–Orre
510 Klepp
4510 Killingland
4490 Hoveveien
4526 Forus
4584 Tasta
4600 Torvmyrvegen
519 Hanasandveien

Nord-Rogaland

Nord-Rogaland
Fylkesveg Kor
46 Dregstitunnelen–Ropeid
515 Søvik–Dualand
520 Ås–Honganvik tunnel
553 Mjåsund–Gismarvik
4722 Svandalsveien
4736 Isvik–Malasevetn
4738 Asbjørnhaug–Vågane

Sør-Rogaland

Sør-Rogaland
Fylkesveg Kor
4242 Mydland
501 Heskestad–Barstad
44 Eigersund sentrum
4330 Fuglestadvegen
4376 Gudmestadvegen
44 Njærheim–Vigrestad