Byggestart for verdens første hurtigbåt med nullutslipp

Fra venstre Mikal Dahle, prosjektleder Kolumbus, Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune og Edmund Tolo, R&D/Salgssjef Fjellstrand Marius Knutsen Byggingen av "Medstraum", verdens første helelektriske hurtigbåt har startet. Båten skal gå i rute mellom Stavanger, byøyene og Hommersåk fra våren 2022.

Torsdag 10. juni var en stor begivenhet på Fjellstrand verft i Hardanger og for den norske maritime industrien.

Katamaranen har plass til ca. 150 passasjerer, og blir 31 meter lang og ni meter bred. Den vil være Slik blir verdens første helelektriske hurtigbåt. Illustrasjon fra TrAM-projectutstyrt med to elektriske motorer og et batteri med en kapasitet på 1,5MWh og en ladeeffekt på over 2MW. Dette blir verdens første fullelektriske hurtigbåt klasset i henhold til den internasjonale HSC-koden (High-Speed Crafts). Som TrAM-prosjektets demofartøy skal båten gå inn i rute mellom Stavanger, byøyene og Hommersåk våren 2022. Fartøyet er designet for en servicehastighet på 23 knop og har fått det passende navnet Medstraum.

TrAM-prosjektet ble initiert av næringsklyngen NCE Maritime CleanTech, og koordineres av Kolumbus.

– TrAMs målsetning er å utvikle nye modulbaserte deisign- og produksjonsmetoder for hurtigbåter med nullutslipp som skal redusere kostnader og leveringstid, sier prosjektleder Mikal Dahle i Kolumbus.

Mål for utslippsreduksjon

Et mål om nullutslipp er en viktig driver i Kolumbus sitt arbeid med å redusere fotavtrykket til selskapets offentlige transporttjenester. Rogaland fylkeskommune har gått inn med 68 millioner kroner til medfinansiering av fartøyet.

– Rogaland fylkeskommune har en strategi om en drastisk reduksjon av utslippene for alle fergeruter i fylket. TrAM-prosjektet viser hva som er mulig for fremtidens kollektivtransport – med null utslipp til miljøet, sier fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak. 

TrAM-prosjektet omfatter også utviklingen av to replikator-fartøy, ett for passasjertransport på Themsen i London og ett for innlands vannveier i Belgia.

Samarbeidsdesign

Prosjektpartnerne har jobbet hardt for å optimalisere utformingen av Medstraum og skrogets hydrodynamiske egenskaper. Både skrog og overbygg skal bygges i aluminium, som i tillegg til lav vekt gir lavere energiforbruk. Aluminium bidrar også positivt i et sirkulærøkonomisk perspektiv, ettersom det er lett å resirkulere.

Modulbasert designtilnærming

TrAM er også nyskapende når det gjelder å forenkle design og produksjon av fremtidige fartøy, gjennom å bruke Fraunhofer IEMs erfaringer med modulbaserte produksjonsmetoder fra bil- og luftfartsindustrien. Ved hjelp av modularisering har prosjektet som mål å redusere produksjonskostnadene og engineeringstiden for elektriske hurtigbåter med henholdsvis 25 prosent og 70 prosent, noe som vil forbedre konkurranseevnen til slike fartøy betydelig.

Modularisering i designfasen innebærer å definere komponenter som kan inngå i standardiserte moduler, som igjen kan gjenbrukes på tvers av fartøy og driftsprofiler. At samme moduler kan brukes på tvers av fartøy gir muligheter for raskere design og produksjon. Sammen representerer økt automatisering, mer effektiv materialbruk og kortere design- og byggetid et nytt kapittel innen skipsbygging, samtidig som konkurranseevnen til industrien kan økes.

Fornying av vannveier som transportåre

Hege Økland, administrerende direktør i NCE Maritime CleanTech, understreker at elektriske hurtigbåter er svært aktuelle for byer over hele verden.

– Strømlinjeformet produksjon er en svært viktig faktor, da det øker attraktiviteten til slike fartøy når det gjelder kostnader og fotavtrykk. I tillegg til at fartøyene har null utslipp, kan de også bidra til fornyet bruk av innenlands vannveier i Europa for gods- og persontransport, sier Økland.

Støtte fra EU

TrAM-prosjektet startet i 2018 og er tildelt nær 120 millioner kroner fra EUs forskings- og innovasjonsprogram Horisont2020. Dette er et av de største beløpene som noen gang er tildelt et enkeltprosjekt, og rundt 70 prosent av pengene går til norske partnere. Prosjektet har også fått støtte fra Norges forskningsråd til formidlingsaktiviteter.

Fakta om Tramprosjektet: 

TrAM-konsortiet omfatter 13 europeiske partnere og koordineres av Rogaland fylkeskommune (NO) gjennom den uavhengige mobilitetsleverandøren Kolumbus (Norge) som også skal eie og drifte demofartøyet.

Medstraum er designet og skal bygges av skipsverftet Fjellstrand (Norge) med energisystem levert av Wärtsilä (Norge) og fremdriftssystem levert av Servogear (Norge). Fartøysmoduler skal leveres av Leirvik (Norge) med aluminium levert av Hydro Extrusion Norway (Norge). Fraunhofer (Tyskland) leder arbeidet med å tilpasse modularitetsmodeller fra bil- og luftfartsindustrien til maritim industri og smart by-integrasjon. University of Strathclyde (UK), National Technical University of Athens (Hellas) og HSVA (Tyskland) er konsortiumspartnere ansvarlige for FoU, simulering og testing. Kommunikasjons- og formidlingsaktiviteter leveres av NCE Maritime CleanTech (Norge) og eier av replikatorfartøyene er Uber Boat by Thames Clippers (UK) og De Vlamsee Waterveg NV (Belgia). 

TrAM-prosjektets nettsted