Kompetansebevis

Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-/svennebrev. Unntak er for praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb.

Du kan få kompetansebevis hvis du har:

  • fullført, men ikke bestått et fastsatt opplæringsløp i Kunnskapsløftet
  • fullført årstrinn, men ikke et helt opplæringsløp i Kunnskapsløftet
  • fullført ett eller flere fag eller deler av fag i videregående opplæring
  • fullført opplæringskontrakt og bestått kompetanseprøve som lærekandidat
  • fullført og bestått fagopplæring som praksiskandidat eller kandidat for fagbrev på jobb
  • avlagt eksamen i fag som privatist

Har du mistet kompetansebeviset ditt?

Skolene utsteder kompetansebevis til elever som har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring.

Fagopplæringen i fylkeskommunen utsteder kompetansebevis for lærekandidater, praksiskandidater, kandidater for fagbrev på jobb og ikke bestått fagopplæring.

Privatister må selv be om utskrift av kompetansebeviset fra privatistkontoret.