Utdanning fra et annet land

Du må laste opp dokumentasjon på din utdanning for at vi skal vurdere søknaden din. Alle dokumenter som ikke er utstedt i Norge, må være oversatt til norsk eller engelsk av godkjent oversetter.