Mot voldelig ekstremisme, SAMVER

Rogaland fylkeskommune er med i SAMVER, en samordningsgruppe mot voldelig ekstremisme i regionen.

SAMVER ble opprettet i 2015 og består av PST/politiets sikkerhetstjeneste, Sør-vest politidistrikt, Kriminalomsorgen region Sørvest, RVTS-Vest, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Rennesøy, Randaberg, Hå og Time.

SAMVER jobber for å hindre radikalisering og voldelig ekstremisme. En jobber med personer som vekker bekymring knyttet til å være i radikaliseringsprosesser, personer med kjent tilknytning til ekstremistiske miljø, personer som søker hjelp til exit fra disse miljøene, samt returnerte fra irregulær krigføring i konfliktområder og barn/pårørende av fremmedkrigere.  

SAMVER har fått økonomiske midler fra Justisdepartementet til å utdanne 25 mentorer, regionen har i dag en «mentorbank» av godt kvalifiserte personer.

Justisdepartementet har årlig støttet SAMVER med midler til en fagkonferanse. Konferansen tar opp aktuelle tema og har 200 spesielt inviterte deltakere fra politiet, beredskap, statsforvaltning, helse og opplæring. I 2022 var konferansens tema «Radikalisering eller alvorlig psykisk sykdom, samhandling om potensielt farlige personer».

Som det fremgår i nasjonal veileder, er forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme en viktig samfunnsoppgave hvor alle sektorer har et ansvar.

For Rogaland fylkeskommune sitter Brit Gording i SAMVER.

Radikaliseringskoordinator i Sør-Vest politidistrikt er Ellen Heggli Snilsberg kontaktinformasjon: mobil 478 80 862 epost ellen.heggli.snilsberg@​politiet.no