Vg1: Siste frist for kjøp var 30. november

Elever med voksenrett kan kjøpe fram til 30. april.

Neste skoleår: Modeller og priser kommer i midten av juni.

iPad i spesialundervisning

Alle elever i spesialundervisning kan velge å kjøpe iPad som en del av PC-ordningen. Dette gjelder elever som har rett til spesialundervisning og som får opplæring i grupper med redusert elevtall (hverdagslivstrening, arbeidstrening og elever som går mot grunnkompetanse).

Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune (RFK), skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt. Hvis du allerede har bærbar PC, Mac eller iPad, står du fritt til å bruke denne i læringsarbeidet ditt.

I PC-ordningen tilbys det tre ulike modeller, og iPad til deg som har spesialundervisning. Du må benytte nettbutikkene hos leverandørene vi har avtaler med: Komplett (Windows) og Eplehuset (Mac). Du kan kun velge én maskin, og dersom du har kjøpt maskin tidligere, kan du ikke kjøpe iPad på ordningen.

Modellen er iPad 10,2-tommer 64GB med omslag. Egenandelen er på 2964,- kroner. Resten subsidieres av fylkeskommunen.

Bestillingen starter 8. juli 2022.

Les mer om iPad-modellen, og bestill hos Eplehuset. 

Til toppen