Digital undervisning og personvern

Fylkeskommunen og skolene er opptatt av å gjennomføre opplæring, samtidig som personvernet blir ivaretatt.  Alle skolene legger derfor til rette for nettbasert undervisning. 

Nettundervisning 
 

Skolen trenger ikke be om samtykke fra deg til å drive nettundervisning. For opptak av lyd og bilde skal du bli bedt om samtykke.

I Microsoft Teams må alle i gruppa samtykke til opptak for at det skal være teknisk mulig å gjennomføre.  

Skru av kamera og mikrofon hvis du ikke ønsker å være med på opptaket, og på grunn av utfordringer med nettkapasiteten. Hvis du har kamera på, bør du velge å gjøre bakgrunnen uskarp for å skjerme familiemedlemmer og andre som er i rommet.  

Lærer kan be deg lage en video, film eller lydfil som besvarelse på en fellesoppgave eller framlegg.  

Skolens ordinære IKT-systemer skal benyttes så langt som mulig. Lagring og deling av dokumenter skal skje via læringsplattform eller Office 365.  Ikke bruk private løsninger for skylagring eller e-post for å levere skolearbeid (for eksempel Dropbox, Facebook eller Google).  

Kommunikasjon med lærer  

Elevsamtaler kan gjennomføres som video- eller lydsamtaler i Teams. Vær varsom med å skrive sensitiv informasjon både i Teams og i andre nettbaserte kanaler.  

Har du spørsmål om personvern? 

Du kan lese mer om personvern i personvernerklæringen for skolene.

Hvis du har spørsmål om personvern kan du henvende deg til en lærer eller skoleledelsen. Du kan også kontakte personvernombudet.