Utskrift

Den enkelte skole har egne løsninger. 

Se skolens egne nettsider eller ta kontakt med IKT-ansvarlig på skolen dersom du trenger hjelp.