Feide

Feide er en felles innloggingstjeneste for skoler og utdanningsinstitusjoner.

Alle elever har tilgang til å logge på med Feide i tjenester som Rogaland fylkeskommune har avtale med. Foresatte har ikke tilgang til Feide.

Har du problemer med å logge på? 

  • Elever: Henvend deg til skolen for hjelp
  • Ansatte: Henvend deg til skolens IKT-personale eller kontakt Brukerhjelp.

Hvor kan du bruke Feide?

Logg på innsyn.feide.no for å se hvilke tjenester du kan bruke Feide.