Tilskuddsordning for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov

Tilskuddet skal kun benyttes til ekstra personellressurs, for ekstra oppfølging av lærling/lærekandidat.

Lærebedrifter kan søke om ekstra tilskudd for lærlinger/lærekandidater som har særskilte behov eller svake norskferdigheter. Lærlingen må skriftlig samtykke til søknaden  i eget skjema (PDF, 170 kB).

Det kan søkes om inntil 6 timer per uke, maksimalt 47 uker per år. Det kan søkes om ett år om gangen, og det kan søkes ett år frem i tid eller ett år tilbake i tid. Tilskuddet skal kun benyttes til ekstra personellressurs, for ekstra oppfølging av lærling/lærekandidat.

Dersom summen av alle godkjente søknader overstiger bevilgningen som er avsatt for tilskuddsordningen, vil det bli foretatt en forholdsmessig avkortning på alle godkjente søknader. Sats per klokketime fastsettes ved utbetalingstidspunktet.

Retningslinjene for tilskuddsordningen (PDF, 207 kB)


Frist for å søke er 15. november 2023.

For å drøfte en mulig søknad, eller ved spørsmål om tilskuddsordningen, ta gjerne kontakt med Maren Wietfeldt Haaland på telefon eller epost.
 

Søknad om ekstra midler

Samtykkeskjema ekstra midler (PDF, 170 kB)