Tilskuddsordning for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov

Tilskuddet skal kun benyttes til ekstra personellressurs, for ekstra oppfølging av lærling/lærekandidat.

Lærebedrifter kan søke om ekstratilskudd for lærlinger/lærekandidater som har særskilte behov eller svake norskferdigheter. Lærlingen må skriftlig samtykke til søknaden i eget skjema (PDF, 170 kB).

Det kan søkes om inntil 6 timer per uke, maksimalt 47 uker per år. Det kan søkes om ett år om gangen, og det kan søkes ett år frem i tid eller ett år tilbake i tid. Tilskuddet skal kun benyttes til ekstra personellressurs, for ekstra oppfølging av lærling/lærekandidat.

Dersom summen av alle godkjente søknader overstiger bevilgningen som er avsatt for tilskuddsordningen, vil det bli foretatt en forholdsmessig avkortning på alle godkjente søknader. Sats per klokketime fastsettes årlig. Ekstratilskuddet utbetales samtidig med ordinært bedriftstilskudd.

Retningslinjene for tilskuddsordningen (PDF, 207 kB)

Søknad om ekstratilskudd

Det er to søknadsperioder i året. Fristen for første halvår er 15. mai, og søknadsfrist for andre halvår er 15. november.

For å drøfte en mulig søknad, eller ved spørsmål om tilskuddsordningen, ta gjerne kontakt med Maren Wietfeldt Haaland på telefon eller epost.

Husk at kandidaten må samtykke til søknaden i eget skjema, og at dette må legges ved søknaden.

 Søk om ekstratilskudd
 

Rapportering om mottatt ekstratilskudd

Har bedriften mottatt tilskudd tidligere? Når tilskuddsperioden er ferdig, må bedriften rapportere om hvordan tilskuddet har blitt brukt.

Rapporter om brukt tilskudd