Tilskuddsordning for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov

Tilskuddet skal kun benyttes til ekstra personellressurs, for ekstra oppfølging av lærling/lærekandidat.

Disse lærebedriftene kan søke om tilskudd:

  • Lærebedrifter som har lærlinger/lærekandidater under 25 år med særskilte behov.
  • Lærebedrifter som har lærlinger/lærekandidater med svake norskferdigheter og kort botid i Norge.

Lærebedrifter kan søke om inntil 6 timer per uke, maksimalt 47 uker per år. Det er mulig å søke om ekstra tilskudd ett år frem i tid eller ett år tilbake i tid. Tilskuddet skal kun benyttes til ekstra personellressurs, for ekstra oppfølging av lærling/lærekandidat.

Opplæringskontor sender inn søknad på vegne av sine medlemsbedrifter.

Dersom summen av alle godkjente søknader overstiger bevilgningen som er avsatt for tilskuddsordningen, vil det bli foretatt en forholdsmessig avkorting på alle godkjente søknader. Sats per klokketime fastsettes ved utbetalingstidspunktet.

Frist for å søke er utløpt etter 15. oktober 2022. Det kan søkes igjen fra 01.02.2023.
Søknadsskjemaet er tatt ut av hjemmesiden.

Retningslinjene for tilskuddsordningen (PDF, 133 kB)

Til toppen