Tilskudd til opplæring i bedrift

Lærebedrifter får utbetalt tilskudd for å gi opplæring. Lærlingens alder, skolebakgrunn og lærefag påvirker beløpet. Tilskuddet utbetales en gang per halvår.

Basistilskudd 1

Basistilskudd 1 gjelder for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med opplæringsrett. For en lærling eller lærekandidat utbetales det maksimalt 171 425 kroner for ett år med opplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen av læretiden, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. Tilskuddet forutsetter at det er en godkjent lærekontrakt eller opplæringskontrakt, det utbetales tilskudd fra den dato som settes som læretidsstart.

Basistilskudd 2

Lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater for fagbrev på jobb som har fylt 21 år eller som tidligere har oppfylt retten sin til videregående skole gir basistilskudd 2. Det blir utbetalt 5 583 kroner per måned for hele læretiden i bedrift.

Det utbetales normalt ikke tilskudd i fag hvor det er krav om tre år i skole før opplæring i bedrift. Dette er fordi det kun er verdiskapningsdelen som gjenstår. Unntatt fra dette er maritim elektrikerfaget og flyfagene. 

For kandidater i små og verneverdige fag som er over 21 år eller som tidligere har oppfylt retten sin til videregående opplæring utbetales det 9 495 kroner per måned.

Satser lærlinger, praksisbrevkandidater og kandidater for fagbrev på jobb 2023