Språkstøtte for minoritetsspråklige lærlinger/lærekandidater

Høsten 2022 startet Opplæringsavdelingen opp et tilbud for lærlinger som trenger språkstøtte i norsk.

Det er tilsatt tre lærere, to i sørfylket og én i nordfylket som skal følge inntil 10 lærlinger hver på arbeidsplassen én time i uken i et halvt år. Hensikten er å øve på fagspråk og kommunikasjon på arbeidsplassen. Bedriftene søker seg inn sammen med lærlingen. Dette er også en ressurs for instruktører/faglige ledere.

Vi har tidligere prioritert søkere fra helse- og oppvekstfagene og bygg og anleggsteknikk. Disse prioriteringene er tatt bort, og språkstøtte er nå tilgjengelig for alle programområder.

Søknadsfrist er 5. januar 2024

Dersom dere har kandidater som er aktuelle for dette tilbudet så kan dere å ta kontakt med oss for å diskutere saken når som helst.

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål, og dersom det er behov for avklaringer.

Kontaktpersoner i Seksjon opplæring i bedrift:
Magnus Heradstveit Bergøy
Tlf. 469 51 079 eller magnus.heradstveit.bergoy@rogfk.no

Carina Norbotn Holm
Tlf. 47762876 eller carina.norbotn.holm@rogfk.no
 

Skjema - Søknad språkstøtte (PDF, 188 kB)