Lærlingskolen

Lærlingskolen er et tilbud som ikke er søkbart gjennom vanlig innsøking til videregående skoler.

Lærlinger som inngår FOB / FOB1-lærekontrakt, eller av andre årsaker mangler ett eller flere fellesfag, vil automatisk få tilbud om undervisning ved lærlingskolen i løpet av læretiden.

Lærlingskolen organiseres gjennom «Seksjon opplæring i bedrift», og gjennomføres ved Godalen vgs., Haugaland vgs. og Øksnevad vgs.
I tillegg har vi en klasse stasjonert på Moi, som er underlagt Godalen vgs.
Lærlingskolen går på dagtid, med unntak av den klassen på Moi som er kveldsundervisning.

Lærlingskolen starter opp på høsten, ca. 1 -1,5 uke etter den ordinære skolen har begynt. Elevene / lærlingene følger skoleåret og går på skole en til to dager pr uke.
Elever ved lærlingskolen får standpunktkarakterer i fag(ene), og kan også bli trukket ut til eksamen i fag.
Lærlingskolen gir ikke undervisningstilbud i programfag eller kroppsøvingsfaget.

Det er bedriften/opplæringskontoret i samarbeid med lærling som har ansvaret for at all teori er bestått før oppmelding til fag-svenneprøve.

Bedrifter / opplæringskontor som har lærlinger ved lærlingskolen vil få en reduksjon i lærlingtilskuddet, som beregnes ut ifra de timene det enkelte faget er satt opp med.
Reduksjonen vil bli beregnet og trukket før tilskuddet utbetales.