Lærlingskolen

Lærlingskolen er et tilbud som ikke er søkbart gjennom vanlig innsøking til videregående skole.

Lærlinger som inngår kontrakt om full opplæring i bedrift (FOB/FOB1), eller av andre årsaker mangler ett eller flere fellesfag (norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk, naturfag), vil få tilbud om undervisning ved lærlingskolen i løpet av læretiden.

Lærlingskolen tilbys på Godalen vgs., Haugaland vgs. og Øksnevad vgs. I tillegg har vi en klasse på Moi, som er underlagt Godalen vgs. Lærlingskolen går på dagtid, med unntak av klassen på Moi som er kveldsundervisning.

Lærlingskolen starter opp på høsten, ca. 1 -1,5 uke etter den ordinære skolen har begynt. Undervisningen følger skoleåret og lærlingene går på skole en til to dager i uka. Elever ved lærlingskolen får standpunktkarakterer i fag(ene), og kan også bli trukket ut til eksamen i fag. Lærlingskolen gir ikke undervisningstilbud i programfag eller kroppsøvingsfaget.

Det er lærebedriften, i samarbeid med lærling, som har ansvaret for at all teori er bestått før oppmelding til fag-/svenneprøve.

Lærebedrifter som har lærlinger ved lærlingskolen vil få en reduksjon i lærlingtilskuddet, som beregnes ut ifra de timene det enkelte faget er satt opp med. Reduksjonen beregnes og trekkes før tilskuddet utbetales.