Opplæring for prøvenemnder

Alle som blir med i prøvenemnda får opplæring og veiledning. Du får også mulighet til å samarbeide med andre i faget ditt.  

Veileder for prøvenemnder (PDF, 521 kB)
 

Aktuelle kurs


Digitalt prøvenemndskurs for nye prøvenemndsmedlemmer via Teams. Dette kurset handler om prøvenemndas ansvar og oppgaver, aktuelt regelverk og hvordan skrive reiseregninger i Agresso. 

Vi setter opp kursdatoer når interesselista fylles opp. 

Interesseliste  

Kurs for prøvenemnder

Det er en viktig jobb å vurdere prøver. Vi gjennomfører derfor obligatorisk kurs for alle i prøvenemnda. Kurset består av to deler:

Del 1 - E-læringsmodul (som må gjennomføres før del 2)

Del 2 - Dagskurs

KURSINNHOLD:

Del 1

E-læringskurs

E-læringskurset gir deg et godt grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere prøver. E-læringskurset tar også opp viktige tema som habilitet og taushetsplikt.

E-læringskurset består av 11 moduler som du kan gjennomføre når det passer. Hvis du ønsker å gjennomføre hele kurset på en gang tar det rundt en time.


E-læringsmoduler:

Prøvenemndas rolle og ansvar

Ulike veier til sluttkompetanse

Planlegge prøven

Gjennomføre prøven

Vurdering av prøven

Prøveprotokoll

Klagerettigheter

Hva skjer etter prøven er gjennomført?

Yrkesutvalg

Betaling, utgifter og forsikring

Kommunikasjon

 

Del 2

Kurs med praktiske oppgaver

Vi arrangerer dagskurs hvor vi blant annet jobber med:

  • Hvordan skal vi kommunisere med hverandre i prøvenemnda?
  • Hva skal prøven inneholde?
  • Hva betyr det å vurdere prøven på en objektiv og rettferdig måte?
  • Diskutere vurderingskriterier – hvordan skal prøven vurderes?
  • Hva skal du gjøre dersom det skjer uforutsette ting under prøven?
     

Informasjon

Du vil motta informasjon fra oss i løpet av prøvenemndsperioden. Vi sender blant annet nyhetsbrev og e-læringskurs. Det er derfor viktig at du gir oss beskjed hvis du endrer kontaktinformasjon.

Og husk, du kan alltid ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.
 

Vigobedrift for prøvenemnder

Brukerveiledning til Vigobedrift for prøvenemnder (PDF, 947 kB)