Hva er et yrkesutvalg?

Synes du det er viktig at alle lærebedrifter gir god opplæring? Det synes vi. Derfor bruker vi yrkesutvalg til å vurdere om nye lærebedrifter kan gi opplæring i faget.

Vurdere nye lærebedrifter

Bedrifter som søker om å bli godkjent som lærebedrift blir som regel vurdert av yrkesutvalget.
Det er viktig at bedriften:

  • Kan gi opplæring i hele læreplanen i faget, eventuelt samarbeide med en annen bedrift
  • Har laget en intern opplæringsplan
  • Har nok produksjon og utstyr

Lurer du på hvem som sitter i yrkesutvalget? Det er de samme personene som er med i prøvenemnda. Yrkesutvalget kjenner derfor faget og bransjen godt.

Faglige spørsmål

Vi synes det er viktig å sjekke med de som kan faget best. Yrkesutvalget kan derfor bli spurt om å komme med innspill hvis det oppstår faglige spørsmål.