Hva er en prøvenemnd?

Synes du det er viktig at fagarbeidere kan faget sitt? Det synes vi. Derfor brukes vi prøvenemnder til å vurdere prøver. I hvert lærefag er det en eller flere prøvenemnder som sitter i en periode på fire år. Medlemmer i prøvenemnda er også med i yrkesutvalget.

Vurdere prøver

Prøvenemnda skal vurdere alle prøver på en objektiv og rettferdig måte. Det er derfor laget vurderingskriterier i samtlige lærefag. På hver prøve skal det være en prøveleder og ett prøvemedlem. Prøvenemnda har ansvaret for sluttvurderingen til:

Har du spørsmål send e-post til oib@rogfk.no