Hva er en prøvenemnd?

Synes du det er viktig at fagarbeidere kan faget sitt? Det synes vi. Derfor brukes vi prøvenemnder til å vurdere prøver. I hvert lærefag er det en eller flere prøvenemnder som sitter i en periode på fire år. Medlemmer i prøvenemnda er også med i yrkesutvalget.

Vurdere prøver

Prøvenemnda skal vurdere alle prøver på en objektiv og rettferdig måte. Det er derfor laget vurderingskriterier i samtlige lærefag. På hver prøve skal det være en prøveleder og ett prøvemedlem. Prøvenemnda har ansvaret for sluttvurderingen til:

Har du spørsmål, ring oss på 51 51 67 50 (Stavanger) eller 51 92 25 00 (Haugesund) eller send e-post til provenemnd@rogfk.no

Til toppen