Godtgjørelse for prøvenemndsarbeid

Alle som er med i prøvenemnda får dekket utlegg og reiseutgifter i forbindelse med prøvenemndsarbeid. Det betales også et fast honorar til prøveleder, prøvemedlem eller yrkesutvalg.

Reglement for godtgjøring av prøvenemndsmedlemmer i Rogaland (PDF, 238 kB)

Først protokoll, så utlegg

Prøveprotokoll skal sendes inn så snart prøven er gjennomført. Prøveprotokoll og all nødvendig dokumentasjon må være signert og sendt inn før reiseregning kan sendes inn og behandles. Reiseregningen vil bli avvist dersom det ikke foreligger aktivt signeringsoppdrag på prøveprotokoll.

Reiseregning for prøvenemndsmedlemmer

Alle prøvenemnder må benytte Agresso for registrering av utgifter knyttet til prøvenemndsarbeid. Du får tilsendt påloggingsinformasjon når du blir oppnevnt som prøvenemnd. Mangler du påloggingsinformasjon sender du en epost til oss på: provenemnd@rogfk.no eller til elisabeth.bjerkvik@rogfk.no

Agresso reiseregning

Kjørebok (XLSX, 16 kB)

Du finner brukerveiledning til Agresso her

Hva får jeg betalt?

Refusjon av tapt arbeidsinntekt

Rogaland fylkeskommune dekker tapt arbeidsinntekt for medlemmer i prøvenemnda. Det skal kun søkes om refusjon på det som defineres som tap av lønn for arbeidstaker, ikke tap av fortjeneste for bedriften.

Forsikring

Alle som er med i prøvenemnda har yrkesskadeforsikring og tjenestereiseforsikring gjennom KLP. Forsikringen gjelder også ved reiser offshore eller i utrykningskjøretøy.