Lån, stipend og lønn

Alle lærlinger og lærekandidater skal ha lønn. Hva kan du forvente?

Hva får jeg i lønn?

Lønn til lærlinger eller lærekandidater kan variere mellom bedrifter og bransjer. I en del bedrifter er lønn regulert i tariffavtalen. 

Vanligvis vil lønn til lærlinger være en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en fagarbeider. Lønn er stigende utover læretiden fordi det er forventet at du bidrar mer til verdiskapning.

Eksempel på fordeling av en årslønn over to år:

Eksempel på fordelingen av en årslønn over to år
1.halvår 2.halvår 3.halvår 4.halvår
30 % av begynnerlønn 40 % av begynnerlønn 50 % av begynnerlønn 80 % av begynnerlønn

Lønn til lærekandidater avtales som regel individuelt. Snakk med lærebedriften din for å høre hva du kan forvente i lønn. 

 

Lån og stipend

Som lærling og lærekandidat kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen. Du må vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.

Når alle parter har signert lærekontrakten digitalt så er den godkjent. Du vil da få en skriftlig melding at lærekontrakten er godkjent.

Det er mange lærekontrakten som skal behandles nå. Det vil derfor være noe behandlingstid. Vi vil prioritere å behandle lærekontrakter til borteboere.

Søk stipend og lån på Lånekassen.no