Kurs og kompetanseutvikling for lærebedrifter

Er du instruktør eller faglig leder for en lærling eller lærekandidat? Eller snart skal bli det? Da har vi flere kurs som kan være aktuelle for deg.  

For informasjon og påmelding til kurs se under:

 

 

Meld din interesse for instruktørkurset, se nedenfor.

Skjema interesseliste for instruktørkurs


Kontaktpersoner:

Annelise Nilsen - epost: annelise.nilsen@rogfk.no
Magnus Heradstveit Bergøy - epost: magnus.heradstveit.bergoy@rogfk.no 
Maren Wietfeldt Haaland - epost: maren.wietfeldt.haaland@rogfk.no