Kurs og kompetanseutvikling for lærebedrifter

Er du instruktør eller faglig leder for en lærling eller lærekandidat? Eller snart skal bli det? Da har vi flere kurs som kan være aktuelle for deg.  

For informasjon og påmelding til kurs se under:

Etter påmeldingen vil du motta en bekreftelse på din deltakelse. Du vil også bli varslet i tilfelle klokkeslett, sted eller dato endrer seg.

Ta også kontakt med fagopplæringen eller dersom dere har noen spørsmål, eventuelle allergier eller andre innspill i forkant av møtene.
 

Nye kurs settes opp ved behov, nå har vi 3 kurs i april 2023.

Meld din interesse til kontaktpersonene for instruktørkurset, se nedenfor.


Kontaktpersoner:

Magnus Heradstveit Bergøy - epost: magnus.heradstveit.bergoy@rogfk.no 
Maren Wietfeldt Haaland - epost: maren.wietfeldt.haaland@rogfk.no