Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater våren 2023

Gratis kurs for personer som har lang og allsidig erfaring i et fag og som ønsker å ta fagbrev. Kurset forbereder deg til Vg3-eksamen som er en del av Praksiskandidatordningen. 

Påmelding til kurs 

Om kurset

 • Gratis, 40-60 timer
 • Nettkursene gjennomføres som nettundervisning, oppgaveløsning og veiledning.
 • Gir praksiskandidater en innføring i VG3-kompetansemålene, samt skriftlige øvelser som forberedelse til skriftlig eksamen.
 • Noen kurs er i klasserom på kvelds-/ettermiddagstid, mens andre er heldigitale nettkurs (se oversikt i tabell nederst).
 • Fagprøven etter denne læreplanen må være avlagt innen 31.12.2025. 

Hvem kan søke? 

 • Du kan dokumentere lang (4-5 år) og allsidig praksis i faget.
 • Du er permittert, arbeidsledig eller i jobb.
 • Du skal melde deg opp til privatisteksamen for praksiskandidateksamen våren 2023.
 • Du må ha bostedsadresse i Rogaland.
 • Les mer om praksiskandidatordningen.

Informasjon 

 • Du må betale en eksamensavgift når du melder deg opp til eksamen. Hvis du ikke har fullført og bestått en videregående utdanning fra før, kan du få dette tilbakebetalt etter eksamen. Du sender refusjonskrav på eget skjema etter eksamen. 
 • Det er krav om aktivitet og involvering i faget, med mye samarbeid i grupper.  
 • Du må ha egen PC. Erfaring med IKT er en fordel, spesielt på nettkursene. 

Eksamen for praksiskandidater 

 • Man må selv melde seg opp til  eksamen som privatist. Du finner fagkoden din i tabellen nedenfor. 
 • Dersom du har krav på særskilt tilrettelegging, kan du søke om det samtidig som du melder deg opp til eksamen. 
 • Les mer om privatisteksamen.

Kurs for våren 2023

 • Helsearbeiderfaget 
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget 
 • Kontor- og administrasjonsfaget 
 • Yrkessjåførfaget 
 • Logistikkfaget 
 • Salgsfaget 
 • Renholdsoperatørfaget 
 • Kokkfaget 
 • Servitørfaget 
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • CNC- maskineringsfaget
   
test praksiskandidatkurs våren 2023
Kurs VO-senter Kontakt-person Form  Timer Tidspunkt
Helsearbeiderfaget (HEA3102) SOTS Jone Johnsen Klasserom  60 Tirsdager kl 17.00-21.00. Oppstart 7.februar
Helsearbeiderfaget (HEA3102) Bryne Øyvind Opdal Klasserom  60 Tirsdager 10-13.30. Oppstart 14.februar.
Helsearbeiderfaget (HEA3102) Karmsund Ben Jerry Ellingsen Nett 40 Samlinger onsdager kl.11:00- 13:00 på følgende datoer: 08.03, 15.03, 22.03, 29.03, 12.04, 19.04 og 26.04
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA3102) SOTS Jone Johnsen Klasserom 60 Onsdager kl. 17.00-21.00. Oppstart 8.februar
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA3102) Strand Kari Førland Lauvsnes Klasserom 45 Oppstart uke 5, 31.1. Tirsdager kl. 17.00-20.00
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA3102) Karmsund Ben Jerry Ellingsen Nett 40 Samlinger kl.18:00- 21:00 på følgende onsdager: 08.03, 22.03, 12.04, 03.05 og 24.05
Kontor- og administrasjonsfaget (KAD3102) Dalane Elisabeth Hetland Nett 40 Nettundervisning tirsdager kl. 17.00 – 18.30. Oppstart 07.02.23.
Yrkessjåførfaget (YRK3102) Sauda Kristin Bruknapp Nett 40 Nettsamlinger mandager kl. 18.30 - 20.30. Oppstart 30.01. 23
Logistikkfaget (LOG3102) Sauda Kristin Bruknapp Nett 40 Nettsamlinger mandager kl. 18.30 - 20.30. Oppstart 30.01. 23
Salgsfaget (SLG3102) Strand Kari Førland Lauvsnes Nett 45 Onsdager kl. 16.00-19.00. Oppstart uke 10, 08.02.
Renholdsoperatørfaget (RHO3102) Dalane Elisabeth Hetland Klasserom 40 Samlinger tirsdag kl. 17.00 – 18.45. Oppstart 24.januar.
Renholdsoperatørfaget (RHO3102) Karmsund Ben Jerry Ellingsen Klasserom 40 Samlinger tirsdager kl.16:00-19:00. Oppstart 14.02. 23
Kokkfaget (KOK3102) Karmsund Ben Jerry Ellingsen Nett 40 Samlinger tirsdag ettermiddag, oppstart 14.02
Servitørfaget (SER3102) Karmsund Ben Jerry Ellingsen Nett 40 Samlinger tirsdag ettermiddag, oppstart 14.02
Industrimekanikerfaget (IME3102) Strand Kari Førland Lauvsnes Klasserom 60 Tirsdager kl. 18.00-21.00. Oppstart uke 5, 31.01. 23
Industrimontørfaget (IMO3102) Strand Kari Førland Lauvsnes Klasserom 60 Tirsdager kl. 18.00-21.00. Oppstart uke 5, 31.01. 23
CNC-maskineringsfaget (CNC3102) Strand Kari Førland Lauvsnes Klasserom 60 Tirsdager kl. 18.00-21.00. Oppstart uke 5, 31.01. 23

Kontaktperson ved spørsmål om kurs

Laila Dawn Ljosdal, e-post laila.dawn.ljosdal@rogfk.no

Til toppen