Karriereveiledning

Karrieresenter Rogaland gir gratis veiledning knyttet til utdanning og arbeid til alle over 19 år bosatt i Rogaland. Du kan velge å få veiledning digitalt (telefon/video) eller som fysisk møte.

Prøv vår veiviser under eller gå direkte til bestilling av karriereveiledning lenger nede på siden.

Hva leter du etter?Endre svaret
Jeg vil få godkjent min erfaring/utdanning

Endre svaret
Jeg har utenlandsk utdanning

Ofte stilte spørsmål med lenker:

Jeg vil søke jobb eller læreplass

Endre svaret
Hvordan søke læreplass

En lærling er en fagarbeider under utdanning som kan føre til fagbrev/svennebrev. Du får opplæring av erfarne arbeidskollegaer og er tett på arbeidslivet. 

Les mer om å være lærling (opplæring i bedrift)

Jeg trenger hjelp til å utforske mine muligheter

Endre svaret
Videregående opplæring for voksne

Videregående opplæring for voksne (Voksenopplæring) er et gratis tilbud som du kan søke om. Du kan søke om studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller yrkeskompetanse. Les mer om Videregående opplæring for voksne..

Jeg vil ta utdanning

Endre svaret
Grunnskole

Grunnskolen er en gratis, obligatorisk skolegang for barn i alderen 6–16 år. Også asylsøkere og andre som kommer til Norge med ønske om å bosette seg her kan ha rett og plikt til opplæring. Det er kommunen som har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Opplæringen er gratis, og eleven får nødvendige læremidler på skolen.

Voksne med lovlig opphold i Norge kan ha rett til grunnskoleopplæring. Ta kontakt 

Les mer om grunnskole for voksne.

Høyere utdanning
For å studere må du ha generell studiekompetanse. Den vanligste veien til generell studiekompetanse er videregående utdanning.Endre svaret
Søke høyere utdanning

Du søker om høyere utdanning  via Samordna opptak

Les mer om noen institusjoner for høyere utdanning:

Jeg er usikker på om jeg har studiekompetanse


Endre svaret
Jeg fikk videregående opplæring før 2007

Dersom du gikk på videregående skole før 2007 kan det være du dekker noen eller alle av studiekompetansefagene. Les mer om studiekompetanse på Samordna Opptak. 

Studiekompetanse med 23/5-regelen

Fyller du 23 år eller mer det året du skal søke om opptak, kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen.

Du må ha bestått de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, historie, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag. Les mer om 23/5-regelen eller se video her.  

Noen studier på universitet og høyskole krever andre fag i tillegg.  

 

Har jeg gode nok karakterer til å komme inn?

Karakterkrav varierer år for år. Les på den enkelte høyskole/universitets nettsider for å se hva karaktersnitt for å komme inn har vært tidligere år. 

For å regne ut karaktersnittet ditt kan du bruke karakterkalkulatoren

 

Fagskole

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring.  Det er en kort, yrkesrettet utdanning som vanligvis varer fra et halvt til to år (heltid).  

Inntakskrav er som regel et relevant fagbrev eller lang erfaring.

Les mer om Fagskolen Rogaland 

Jeg vil ta videregående opplæring på skole

Endre svaret
Privatist
Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring og undervisning, og du må selv melde deg opp til eksamen. Du kan ta eksamen i fag du ikke har fra før eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt eksamen i tidligere. Du kan melde deg opp til privatisteksamen to ganger i året.


Endre svaret
Fullføre eller ta opp fag

Dersom du lurer på om du kan ha rett til gratis opplæring, les mer om ungdomsrett og voksenrett (videregående opplæring for voksne).

Praksiskandidat

En praksiskandidat har lang og allsidig praksis i faget, men har ikke nødvendigvis formell skolegang. I tillegg til dokumentert erfaring trenger du en tverrfaglig eksamen for å kunne gå opp til fagprøve. 

Les mer om praksiskandidatordningen.

 

Jeg vil bli lærling eller jobbe
Det er mulig å ta fagbrev som lærling eller gjennom arbeidsplassen din. Les mer om ulike veier til fagbrev på www.utdanning.no/fagbrev eller velg alternativet som passer for deg.
Endre svaret
Jeg har lang arbeidserfaring

 

Full opplæring i bedrift (FOB)

"Full opplæring i bedrift" (FOB) er en yrkesfaglig vei til fag- eller svennebrev for deg som vil eller må ta hele opplæringstiden i bedrift, og ikke på skole. Det kan for eksempel være deg som:

  • vil begynne som lærling rett etter ungdomsskolen
  • har tatt studieforberedende og vil bli fagarbeider
  • har et fag- eller svennebrev fra før, og ønsker et til 
  • ikke får (eller ønsker) skoleplass

Du må selv finne en bedrift som er godkjent lærebedrift i faget, og som ønsker å gi deg opplæring. 

Fagbrev på jobb

Dette er en ordning hvor målgruppen er voksne i arbeidslivet, hvor folk som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.

Les mer om fagbrev på jobb

Jeg ønsker gratis karriereveiledning

Karrieresenter Rogaland gir gratis veiledning knyttet til utdanning og arbeid til alle over 19 år bosatt i Rogaland. Du kan velge å få veiledning digitalt (telefon/video) eller som fysisk møte.  


Bestill time hos oss under "Bestill karriereveiledning" lenger nede på siden her, eller digitalt på Karriereveiledning.no. 

Hjelp til forberedelse til eksamen
Velg et av alternativene ovenfor

Nyttig informasjon om karriereveiledning 

Kontakt oss

Send e-post til karrieresenter-rogaland@rogfk.no 

Kvinne og mann sitter og ler. - Klikk for stort bilde

 

Til toppen