Mobbeombud for videregående skole

Mobbeombudet for videregående skoler skal bidra til at alle elever og lærlinger opplever et godt læringsmiljø uten mobbing og trakassering. Ombudet jobber for å sikre dine rettigheter som elev og lærling.

Mobbeombudet for videregående skole gir råd og veiledning til ungdom, foreldre og skoler slik at elevens rett til et trygt og godt skolemiljø blir ivaretatt.

Mobbeombud for videregående skole

Ellen Fjermestad

Send e-post

Mobil: 91 67 33 43

Send henvendelse på en sikker måte via eDialog.

Merk henvendelsen med "Mobbeombud for videregående skole".

  

Hvem kan kontakte mobbeombudet for videregående skole?

  • Elever, foreldre og andre rundt eleven
  • Lærlinger og lærekandidater
  • Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
  • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø

Hva gjør mobbeombudet for videregående skole?

  • Snakker med deg hvis du har opplevd krenkelser eller mobbing
  • Snakke med elever, foresatte og andre som trenger råd og veiledning
  • Være elev/lærlingen og foreldrenes talerør i mobbesaker som har låst seg
  • Formidle kunnskap og informasjon om elevenes rett til et godt psykososialt miljø, i tråd med Opplæringslovens §9A
  • Ha ulike kurs og foredrag til elever, lærlinger og ansatte i skoler og bedrifter
  • Samarbeide med ulike organisasjoner og støttefunksjoner som jobber med eller for elever og lærlinger

Mobbeombudet for videregående skole har taushetsplikt og er en uavhengig ressursperson for deg. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten at du er enig.

Les mer om ombudene i Norge.

Til toppen