Elev- og lærlingombud

Elev- og lærlingombudet jobber for å sikre dine rettigheter som elev og lærling. Du kan spørre om alle dine rettigheter og plikter. Ombudet hjelper deg med enkeltsaker hvis du trenger det. Elev- og lærlingombudet jobber også for din rett til et godt skolemiljø eller arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombudet

Kristin Gribbestad er nå ansatt som elev- og lærlingombud. Frem til hun starter i jobben 1. november, er Ellen Fjermestad (på bildet) kontaktperson.

Mobil: 91 67 33 43

Send henvendelse på en sikker måte via eDialog.

Merk henvendelsen med "Elev- og lærlingombudet".

 

   

Hvem kan kontakte elev- og lærlingombudet?

 • Elever, foreldre og andre rundt eleven
 • Lærlinger og lærekandidater
 • Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
 • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø

Hva gjør elev- og lærlingombudet?

 • Snakker med deg om saken din
 • Veileder og bistår i å løse utfordringer
 • Gir deg konkrete svar på rettigheter, muligheter og plikter
 • Bidrar til å styrke medvirkning i opplæringen
 • Arrangerer kurs i samarbeid med elevråd, skole eller andre foreldre
 • Bidrar på kurs og veiledning av ansatte i skole og bedrift
 • Samarbeider med ulike organisasjoner, for eksempel Elevorganisasjonen, Ungdommens fylkesting, skolehelsetjeneste eller andre.
 • Tar opp større og prinsipielle saker med politikerne og administrasjonen

Elev- og lærlingombudet har taushetsplikt og er en uavhengig ressursperson. Saker du tar opp med elev- og lærlingombudet vil ikke bli tatt videre uten at du er enig.

Les mer om ombudene i Norge.

Til toppen