Retningslinjer for praktisk privatisteksamen

Praktisk eksamen har en ramme på inntil fem timer. Praktisk eksamen kan omfatte flere ulike metoder som er nødvendige og formålstjenlige for å prøve i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen i faget. Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave.

Forberedelsestiden kan være 1 eller 2 dager. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. Du får vite hvor lang forberedelsestiden er på forhånd.

Du kan ta med deg det du har jobbet med i forberedelsestiden til eksamensdagen. Arbeid produsert i forberedelsestiden skal normalt ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Eksamenskarakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen du viser på selve eksamenen.

Alle eksamener skal være praktiske, selv om noe av vurderingsgrunnlaget kan være muntlig eller skriftlig.

Du vil få mer informasjon om hvordan praktisk eksamen foregår i god tid før eksamen.