Har du behov for tilrettelegging på eksamen?

Elevene kan søke rektor om særskilt tilrettelegging av eksamen.

Bestemmelsene om tilrettelegging ved eksamen er primært ment å skulle avhjelpe fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, og ikke manglende kompetanse eller kunnskaper. Manglende ferdigheter i norsk er ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Tilretteleggingen skal ikke gi eleven fordeler sammenlignet med dem som ikke får særskilt tilrettelegging av eksamen, og skal ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i faget. Dersom den enkelte læreplanen krever skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, kan ikke den særskilte tilretteleggingen innebære at disse ferdighetene ikke blir prøvd.

Tilretteleggingen kan blant annet være:

  • forlenget tid
  • opplest tekst
  • oppgaveteksten forstørret
  • mindre/eget rom
  • sekretærhjelp

Eksamensformen kan i noen tilfeller endres, men ikke hvis det fører til at skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter ikke blir prøvd.

Det er viktig at eleven søker om den særskilte tilretteleggingen av eksamen i god tid, og at man gjennom skoleåret har funnet den løsningen som passer eleven.

I de tilfellene der den særskilte tilretteleggingen består av endret eksamensform, er det den samme eksamensoppgaven som skal benyttes.

Se forskrift § 3-32 og Udir-5-2016: Individuell vurdering

Les retningslinjer for eksamen