Har du behov for ny eksamen?

Som elev får du en ny sjanse til å gå opp til eksamen hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller på eksamen, eller hvis du har dokumentert fravær på eksamen.

Ikke bestått eksamen?

Hvis du får karakteren 1 på eksamen, har du rett til ny eksamen i neste termin, vanligvis om høsten. Da beholder du elevstatus og standpunktkarakter i faget. Hvis du ikke benytter deg av denne retten ved første mulige anledning, må du ta eksamen som privatist og mister standpunktkarakteren i faget.

Ikke bestått standpunktkarakter?

Hvis du får karakteren 1 i standpunkt, har du rett til særskilt eksamen i faget i neste termin, vanligvis om høsten. Da beholder du elevstatus og standpunktkarakter i faget. Hvis du ikke benytter deg av denne retten ved første mulige anledning, må du ta eksamen som privatist. Retten til særskilt eksamen gjelder ikke hvis du ikke får standpunktkarakter (IV).

Ikke møtt på eksamen?

Hvis du ikke kunne møte på eksamen på grunn av sykdom eller andre uforutsette hendelser, har du rett til utsatt eksamen i neste termin, vanligvis om høsten. Du må kunne dokumentere hva som var årsaken til fraværet på eksamen. Da beholder du elevstatus og standpunktkarakter i faget. Hvis du ikke benytter deg av denne retten ved første mulige anledning, må du ta eksamen som privatist og mister standpunktkarakteren i faget. Faget trekkes på nytt dersom eksamen var et trekkfag. Det vil si at du kan bli trukket ut i et nytt fag.

Kontakt skolen din for oppmelding til eksamen og mer informasjon.