Mulighet for annullering av eksamen 22.05.2023

Utdanningsdirektoratet har nå publisert informasjon om annullering av eksamen 22.05.2023 og dispensasjon fra vitnemålskravene.

Alle elever i videregående skolen som ble berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22.05.2023, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon. Elever søker til skolen, som sender søknaden videre til skoleeier.

Les mer informasjon hos Utdanningsdirektoratet: Søk om dispensasjon og annullering – eksamen 22. mai 2023 (udir.no).

Elever skal ha fått denne informasjonen fra skolen sin.