Buss-safari med karrierelæring

Hvordan kan vi få flere unge til å velge yrkesfag? Da er det viktig at yrkesrådgiverne på ungdomsskolene kjenner jobbmarkedet og karrieremulighetene i regionen godt.

Dame på buss holder et skilt med Chelsea fotballklubbs logo - Klikk for stort bildeFlere yrkesrådgivere deltok på buss-safari til ulike bedrifter på Forus. Besøket hos en av landets største blikkenslagere resulterte blant annet i en suvenir fra et ikke navngitt engelsk fotballag. Niels Hugo Skramstad

Et av tiltakene for å øke kunnskapen er å arrangere såkalte buss-safarier. Gjennom en rekke bedriftsbesøk får rådgivere fra ungdomsskolene førstehåndskjennskap til hva de ulike selskapene har å tilby nyutdannede fagarbeidere. Buss-safari er en del av et større samarbeid mellom opplæringskontorene på Nord-Jæren og Stavanger og Sandnes kommune.

Seniorrådgiver Niels Hugo Skramstad ved Karrieresenter Rogaland deltar i prosjektet og var med på bussturen som gikk innom flere bedrifter på Forus. Denne gang besøkte de arbeidsplasser innen utdanningsprogrammene bygg og anleggsfag (BA) og service, salg og reiseliv (SSR).   

– Bedriftsrunden ga oss dypere kunnskap om jobb, bedrifter, yrker og muligheter for unge som velger videregående opplæring innen yrkesfag. Det er mer spennende å oppleve yrkene «live» enn å bare lese på nettet. Det gjelder både for oss karriereveiledere og elever som skal gjøre gode yrkesvalg, sier Skramstad.

Flere personer ser på ulike parykker. Foto - Klikk for stort bildePå buss-safarien besøkte blant annet yrkesrådgiverne en frisørskole. Der ble de vist hvordan ulik parykker ble laget. Parykkene blir ofte brukt av personer med sykdommer som gir hårtap. Niels Hugo Skramstad

Del av et større prosjekt

Yrkessafariene er en del av et større prosjekt som heter «Få flere unge til å velge yrkesfag». Det har vært arrangert fagsafari og fagdemonstrasjoner for 10. trinn og det er laget en informasjonsfilm som beskriver de ulike yrkesfagene. Prosjektet er initiert av politikere i Stavanger kommune, der målet er å kartlegge og informere om hvilke yrkesfag elevene gjøre et utdanningsvalg som er til det best for dem selv og for samfunnet.

– Prosjektet skal gå over flere år. Jeg bidrar med tall og erfaringer fra fylkeskommunens hospitering på videregående skoler, informasjon om inntaket i videregående skole og gjennomføring av videregående opplæring for lærlinger. I tillegg gir jeg råd og idéer til nye tiltak som kan øke interessen for yrkesfag for yrkesrådgivere, foreldre og elever, sier Skramstad.

Stort behov for nye fagarbeidere

Mange bedrifter i regionen rapporterer om stort behov for nye fagarbeidere for blant annet å kunne ta på seg flere og større oppdrag.

– Et godt eksempel på dette er en historie vi fikk fra et av landets største blikkenslagerverksteder. De fortalte at flere «Forus-bedrifter» hadde gått sammen om å bygge overdelen av taket og flere større felter på utsiden av det nye sykehuset. Det var et enormt stort oppdrag som trengte langt flere faglærte enn det var mulig å oppdrive i regionen, sier Skramstad og legger til:

– Dette viser at det er flere etterspurte yrkesfag som ikke så ofte er nevnt, verken hjemme rundt frokostbordet eller på skolen. Det er givende å se nye holdninger til, og flere tanker om hva rådgivere, foreldre og elever burde vite når det gjelder muligheter i yrker som krever fagbrev.

Flere personer i en industrihall. Foto - Klikk for stort bildeYrkesrådgiverne fikk omvisning hos en industribedrift på Forus. Niels Hugo Skramstad

Ny rapport med nye ambisjoner

I april i år ga Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDir) ut rapporten «Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen». Rapporten er laget av forskere, i samarbeid med aktører fra praksisfeltet i karriereveiledning. Ambisjonene favner bredt og over det som allerede fungerer bra, men gir også noe å strekke seg etter.

– Jeg synes det er veldig bra at rapporten beskriver ambisjoner til «Samarbeidspartnere utenfor skolen». Alle skoler bør ha samarbeid med eksterne samarbeidspartnere for eksempel mellom ungdomskoler, videregående skoler og bedrifter. Samarbeidet bør settes i system og ikke preges av tilfeldigheter og personlige kontakter, sier Skramstad og avslutter med:

– Selv om målsettingen i bedriftene kan være å rekruttere framtidige arbeidstakere så bør det legges til rette for at elevene får et nøytralt innblikk i bedrift og bransje og et utbytte uavhengig av om de velger en slik retning i framtiden. Besøkene bør settes i en større sammenheng og bli en del av en helhetlig karrirelæringsprosess, avslutter Skramstad.

Les rapporten «Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen» på HKDirs nettsider ​​​​​​