Bymiljøpakken

Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø for de reisende på Nord-Jæren. Bymiljøpakken er over 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033.

En rekke prosjekter i Bymiljøpakken skal sørge for lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy for innbyggerne på Nord-Jæren. Når flere sykler, går eller tar buss, blir det kortere kø for dem som faktisk trenger å kjøre bil. I tillegg får alle renere luft.

Hva får vi? 

Det skal brukes over 30 milliarder kroner til en rekke prosjekter og tiltak fram mot 2033. Dette er noe av det pengene skal brukes på:  

  • sykkelstamvegen mellom Stavanger, Forus og Sandnes 
  • 1 milliard kroner til andre sykkeltiltak
  • Bussveien
  • 1 milliard kroner til andre kollektivprosjekt
  • drift av kollektivtrafikk, tre milliarder kroner totalt
  • egen vei for lastebiler fra Sola til Risavika og Sundekrossen 
  • firefeltsvei på E39 fra Tasta i Stavanger til Harestad i Randaberg 
  • Firefelts motorvei på E39 fra Hove til Ålgård 
  • 1 milliard kroner til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående

Se fullstendig liste over alle tiltakene 

Hva må jeg betale i bompenger?

Mer informasjon om pakken, bompenger og kart finner du på Bymiljøpakken.no

Bymiljøpakken på facebook

Hvem er med i Bymiljøpakken?

Bymiljøpakken er organisert som et samarbeid mellom syv parter: Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sola kommune, Randaberg kommune, Sandnes kommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Felles innsats er grunnlaget for å realisere alle prosjektene i Bymiljøpakken.  

Artikkelliste