Utvekslingsprogrammet

Rogaland fylkeskommune har samarbeidsavtaler for elev- og lærerutveksling med Spania, Tyskland og Frankrike. Dette er en mulighet for elever som ønsker faglig for dypning i fremmedspråket sitt.

De norske elevene reiser på samme tid til Frankrike, Spania eller Tyskland og er hos sine vertselever i fire uker. Vertselevene kommer på gjenbesøk på en annen tid. De franske elevene kommer vanligvis til Norge i uke 45-48, de spanske i uke 3-6 og de tyske i april/mai. Våre norske elever er da verter sammen med foreldrene sine for elevene som kommer på besøk.  

Tilbakemeldingene fra de norske elevene er veldig bra med tanke på utbytte av oppholdet, og mange får venner for livet.  Dette til tross for at det er en overgang å bli kjent med en ny kultur og bo hos vertsfamilier. Elevene som deltar i utveksling lærer mye mer enn bare språk.

Hvem kan delta?

Målgruppe for utvekslingen er elever som tar fremmedspråk II fellesfag, og som er elever i Vg2. Elever som er interessert søker til sin skole på et søknadsskjema som skolene formidler. Det er viktig at elevene diskuterer deltagelse i utvekslingen med familien, da alle blir involvert. Det samme gjelder for klassekamerater på skolen.

Hvorfor delta i utvekslingen?

Hensikten med å oppholde seg i utlandet over lengre tid er å få anledning til å lære om andres språk og kultur og forbedre sine skriftlige og muntlige ferdigheter. Når man bor i en familie og dermed deltar i deres hverdagsliv, får deltakerne ikke bare språklig fordypning, men også kulturell, samfunnsfaglig og politisk. Elever som deltar får en unik mulighet til å forbedre sine fremmedspråks kunnskaper det skoleåret fremmedspråk er et avgangsfag.

De franske/spanske/tyske elevene derimot har et ønske om å forbedre sine ferdigheter i engelsk.

Skolefag

Det er meningen at elevene som deltar i utvekslingen skal få anledning til å følge noen av sine programfag ved den skolen de kommer til. Dette gjelder både for de norske og de utenlandske elevene. I utgangspunktet er det ønskelig at de norske elevene følger med på undervisningen hjemme via It’s Learning. Tidligere erfaringer har vist at en ikke kan forvente at alle skoler har tilgang til trådløs Internett-tilgang. Det er derfor viktig at elevene på forhånd, sammen med skolen, har laget en plan over hvordan de skal klarer å holde seg faglig à jour under oppholdet i landet de er utvekslingselev.

Fire uker på høsten i vg2 

Informasjon til vg 1 elever ang utvekslingsmuligheter i vg 2 utveksling gis på høsten i vg 1. Utvekslingen skjer for norske vg 2 elever i ukene 38-41. Den siste uken er høstferien, og dette er et av kravene for å delta i utvekslingen. Fordelen med å bruke høstferieuka er at tiden borte fra skolen blir redusert til kun tre uker. Fordelen med å dra på utveksling så snart etter skolestart er at de som får delta får et dypdykk tidlig på året som de kan nyte godt av resten av tiden i vg 2, og unngår å være borte under forberedelsen til karakteroppgjøret for vg 2.

For mer informasjon, ta kontakt med internasjonaliseringsansvarlig på skolen som eleven tilhører og eller internasjonal rådgiver i Rogaland fylkeskommunes opplæringsavdeling, se kontaktinfo under.