Internasjonal plattform

Rogaland fylkeskommunes internasjonale engasjement handler om en internasjonal fasett/dimensjon ved alle fylkeskommunenes aktiviteter og er ikke et mål i seg selv.

Det internasjonale arbeidet i Rogaland fylkeskommune forankres i en internasjonal plattform i stedet for en internasjonal strategi.

Plattformen relaterer seg til regional planstrategi, der erfaringsutveksling og kompetanseoppbygging sammen med andre regioner er et viktig verktøy i arbeidet med regionale strategier og sektorplaner.

Til toppen