Internasjonal strategi

Arbeid med utvikling av Rogaland fylkeskommunes internasjonal strategi handler om å identifisere mål, prioriteringer og innsatsområder og bidra til helhetlig og koordinert innsats på feltet, internt, i fylkeskommune.

Fylkeskommunen bruker vårt internasjonale engasjement både for å videreutvikle egne tjenester, og som samfunnsutvikler for å sikre bærekraftige utvikling, i hele fylke.

I slutten av prosessen håper vi å belyse:

  1. Hvordan forholder vi oss til verden?
  2. Hva er viktig for organisasjonen vår, i arbeid med å sikre bærekraftig utvikling?
  3. Hvordan kan vi omsette internasjonale impulser til regional utvikling?
  4. Hvordan kan internasjonalt samarbeid bidra i å gjøre Rogaland fylke mer attraktiv og bedre på inkludering?
  5. Hvordan kan Rogaland fylkeskommune bidra?
 

Internasjonal strategi er planlagt for vedtak i juni 2023.