Årsmeldingar og årsrekneskap

Årsmeldinga gir ein kort, samla oversikt over verksemd, ressursbruk og resultat i Rogaland fylkeskommune.

 

Blå forside til Årsmelding 2023 - Klikk for stort bilde

  

Årsmelding 2023

Rogaland fylkeskommune leverer mange og gode tenester innan opplæring, tannhelse, samferdsel, kultur, planlegging og nærings- utvikling, kvar dag heile året.

I 2023 har vi starta arbeidet med å lage ny Utviklingsplan for Rogaland. Vi oppnådde mykje og kan vise til gode resultat for områda vi har ansvar for. Det handlar om å utvikle samfunnet vi lever i, for å ta vare på fortida, notida og framtida.

Kapittelet "Økonomisk analyse" inneheld analysar og oversikt over den økonomiske situasjonen i Rogaland fylkeskommune.

Årsmelding 2023 (PDF, 10 MB)

Artikkelliste