Årsmeldingar og årsrekneskap

Årsmeldinga gir ein kort, samla oversikt over verksemd, ressursbruk og resultat i Rogaland fylkeskommune.

 

Forsiden til årsmeldingen 2021 - Klikk for stort bilde

  

Årsmelding 2021

Vi leverer mange og gode tenester innan opplæring, tannhelse, samferdsel, kultur, planlegging og nærings- utvikling, kvar dag heile året.

I 2021 oppnådde vi mykje og kan vise til gode resultat for områda vi har ansvar for. Det handlar om å utvikle samfunnet vi lever i, for å ta vare på fortida, notida og framtida.

Kapittelet "Økonomisk analyse" inneheld analysar og oversikt over den økonomiske situasjonen i Rogaland fylkeskommune.

Årsmelding 2021 (PDF, 15 MB)

 

Til toppen