Samferdselspolitikerne vil bruke mer tid på å vurdere innsparinger i hurtigbåttilbudet - Rogaland fylkeskommune

Samferdselspolitikerne vil bruke mer tid på å vurdere innsparinger i hurtigbåttilbudet

Hurtigbåt ved kai - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnesen Et enstemmig samferdselsutvalg gikk onsdag inn for å bruke tiden fram til sommeren sammen med de berørte kommunene, slik at kuttene i hurtigbåttilbudet kan gjøres på en god måte.

Samferdselsutvalget bestemte at en tverrpolitisk arbeidsgruppe i samarbeid med ordførerne jobber videre med omlegging i rutestrukturen for hurtigbåt fra 2023.

Det betyr at noe av kostnadskuttet blir en del av 2021-budsjettet og økonomiplanen for de neste årene, men flertallet har ikke konkludert med hensyn til hvor store budsjettreduksjoner som skal innarbeides i 2021 og 2022. 

Avgjørelse i Stortinget

En såkalt ny kostnadsnøkkel for hurtigbåt og ferje har gitt et stort negativt utslag for tilskuddet til båtruter i Rogaland. Stortinget valgte i juni til tross for konsekvensene, å fastholde vedtaket om den nye kostnadsnøkkelen. Avgjørelsen får konsekvenser i fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2021–2024, der fylkeskommunen skal spare 40 millioner kroner i tilbudet de neste tre årene.

Fylkesrådmannen skriver i saksframlegget at det er en utfordring å redusere rutetilbudet uten at det får negative konsekvenser for befolkningen som er avhengig av båt ved sine reiser til skole, jobb og på fritid. Han anbefaler derfor å ta hensyn til hva som er mulig å gjennomføre innenfor gjeldende driftskontrakter, og på lengre sikt (2023 og 2024) i forbindelse med konkurranser om nye driftskontrakter.

Flertallet i Samferdselsutvalget vil altså vente med det første hurtigbåt-kuttet, og heller se videre på  omlegging av hurtigbåtrutene i 2023. 

Her kan du lese hele vedtaket og de alternative forslagene: Saksprotokoll Samferdselseutvalget november 2020 (PDF, 107 kB)

Saken skal behandles i fylkesutvalget 24. november.

Til toppen