Disse prosjektene får trafikksikkerhetsmidler - Rogaland fylkeskommune

Disse prosjektene får trafikksikkerhetsmidler

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget har fordelt pengene for 2021.

Tildeling trafikksikkerhetsmidler til kommunale veier
Tildeling trafikksikkerhetsmidler til kommunale veier
Kommune Prosjektbeskrivelse Beløp, trafikksikkerhetsmidler Egenandel
Sandnes Belysning, Kirkegata, Trones 75 000 75 000
Sandnes Hjertesone rundt barneskoler 100 000 100 000
Sandnes Intensivbelysning, Skonnertveien, Høle 75 000 75 000
Sandnes Lys turvei, Steinskjellveien, Riska 250 000 250 000
Stavanger Intensiv gatebelysning 1250 000 1250 000
Haugesund Siktutbedring kryss Linvegen/Stølevegen, Saltveit 125 000 125 000
Haugesund Sikring av veikrysninger Tømmerdalen/Sveien 175 000 175 000
Haugesund Opphøyet kryss, med belysning, ved Haugaland vgs. og Lillesund skole 195 000 195 000
Haugesund Opphøyet kryss, med belysning, Solvang, Haugaland vgs, Vardafjell vgs. 195 000 195 000
Intensivbelysning, Torggata 35 000 35 000
Klepp Sikre sammenhengende gang- sykkelvei-adkomst fra undergang fv. 44 til Tu skule 400 000 400 000
Klepp Droppsone Klepp skule 225 000 225 000
Klepp Hjertesone ved Kleppe ungdomsskule 225 000 225 000
Time Gangfelt med intensivbelysning i Morenefaret, Bryne 125 000 125 000
Time Lye, fartshump og belysning 100 000 100 000
Time Fartshumer/merking Roald Amundsensveg, Bryne 50 000 50 000
Gjesdal Trygg skolevei mellom to skoler og sentralidrettsanlegget 800 000 800 000
Sauda Opprusting av gang- og sykkelvei ved Austarhei skule 498 100 498 100
Bokn Sikringstiltak, redusert fart skuleveg Øyrenfeltet 22 500 22 500
Karmøy Kopervik skole intensivopplysning, opphøyd gangfelt og utbedring av kryss 435 000 435 000
Vindafjord Fortau langs Skjoldatunvegen, tillegg 330 000 330 000
Vindafjord Fortau langs Skjoldavikvegen i Isvik/Skjoldavik (ref. vedtak 2018) 480 000
Tildeling trafikksikkerhetsmidler til fylkesveier
Tildeling trafikksikkerhetsmidler til fylkesveier
Kommune Prosjektbeskrivelse Beløp
Haugesund Utbedring av lys, Saltveit skole 720 000
Haugesund Utbedring av lys, Lillesund, Håvåsen og Karmsund vgs. 350 000
Sokndal Gang- og sykkelvei Moland - Åros, 2. byggetrinn 2 000 000
Sokndal Gang- og sykkelvei Høydal - Dragaland 2 000 000
Sokndal Gatelys Barstadveien, fylkesvei 4262 1 702 600
Lund Oppgradering gatelys, Hovsherad 120 000
Bjerkreim Fortau langs fylkesvei 503, Circkle K - Solheim terrasse 1 200 000
Bjerkreim To fartshumper ved Bjekreim skule 50 000
Intensivbelysning Torggata 120 000
Oppstramming fortau/gang- sykkelvei Torggata ved Motland skule 200 000
Gatelys Kviavegen 2 000 000
Gatelys Stormolovegen 900 000
Klepp Kryssutbedring Viervegen kryss fylkevei 44 400 000
Klepp Orre sentrum - Roslandsvegen kryss Pollestadvegen 600 000
Gjesdal Veillys på fylkesvei 4424, Figgjoveien 500 000
Tysvær Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 513 Skjoldastraumen 2 000 000
Stavanger Gang- og sykkelvei og rekkverk fylkesvei 4608 Åmøyveien på Sokn 2 000 000
Stavanger Gang- og sykkelvei Hanasand - Østhusvik, ønskes tatt med i langtidsplanen 1 500 000
Klepp Kryss bedriftsveien kryss Engelsvollveien 1 000 000
Til toppen