Bedre bymiljø langs Torvmyrveien - Rogaland fylkeskommune

Bedre bymiljø langs Torvmyrveien

Klikk for stort bildeMyke trafikanter får en tryggere vei, og bymiljøet blir bedre langs Torvmyrveien i Randaberg. Rogaland fylkeskommune lyser denne uken arbeidet ut på anbud.

Området som skal bygges om strekker seg fra krysset ved Randabergveien (Randaberg kirke) og en kilometer langs Torvmyrveien, til et stykke etter Randaberghallen. Prosjektet er en del av Bymiljøpakken.

– Torvmyrveien blir først og fremst bedre for de som går og sykler, sier byggeleder Tine Renate Bjerga i Rogaland fylkeskommune.

På den rundt en kilometer lange strekningen kommer blant annet 520 meter dansk sykkelløsning. Det er et hevet sykkelfelt adskilt fra kjørebane og fortau med lav kantstein.  

I tillegg blir det montert nye lys og bygd nye bussholdeplasser. Arbeidet består også i å lage nye avkjørsler, støttemurer og sette opp nye skilt.

Verre før det blir bedre

Prosjektet lyses ut som totalentreprise. Det betyr at det ikke blir bygging umiddelbart, fordi entreprenøren som blir valgt også må prosjektere arbeidet før bygging.

– Men vi regner med at arbeidet er i gang rundt august, forklarer Bjerga.

Langs strekningen er det skole, barnehage, idrettsanlegg, kirke og annet, så mange kommer til å bli påvirket av anleggsarbeidet.

– Det blir nok en del ulemper underveis, både med støy, omkjøringer og redusert fremkommelighet for biler. Det beklager vi. Vi gjør det vi kan for å gjøre ulempene så små som mulig, sier byggeleder Tine Renate Bjerga

Alt skal være ferdig 30. oktober 2022.

Klikk for stort bildeflyfoto over Torvmyrveien i Randaberg, strekningen som skal fornyes


 

Til toppen