Vakre landskap i Rogaland

Vi skal bygge og tilretteleggge for mange former for bruk i alle deler av Rogaland fylke. Men dette kan skje samtidig som vi tar hensyn til landskapsverdiene, ved at vi utformer våre planer og byggetiltak slik at de er i harmini med landskapet og ikke i kontrast og konflikt. dette krever at vi har gode kunnskaper om landskapskvalitetene. Boken "Vakre landskap i Rogaland" gir i tekst og bilder innsikt i dette.

Rogaland er et fylke med store landskapsvariasjoner. Mennesket har tatt i bruk dette landskapet gjennom flere tusen år, og vi har fått en kombinasjon av natur- og kulturlandskap som gjenspeiler et nært forhold til natur og omgivelser. Det er derfor viktig at vi tar vare på landskapsverdiene våre.

Boken ble gitt ut i samarbeid med Stavanger Turisforening i 2009.
Vakre landskap i Rogaland kan kjøpes i bokform hos Stavanger Turistforening.