Tekniske og industrielle kulturminner

Gjennom tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner post 72 skal vesentlige deler av Norges tekniske og industrielle historie bevares. 

Slik søker du om tilskudd

Søknadsfrist 1. november hvert år.

Søknadsskjema

NB! Lenken fungerer ikke i Internett Explorer. Eventuelt kopier lenken og lim inn i annen nettleser, f.eks Chrome, Firefox eller Safari. 

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å sette i stand og vedlikeholde tekniske og industrielle kulturminner for å bidra til kunnskap, opplevelser, bruk og verdiskaping.

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Tekniske og industrielle kulturminner omfatter blant annet samferdsel og industrielle anlegg med bygninger og produksjonslinjer med maskineri, transport og øvrig infrastruktur samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler og rekreasjon- og grøntanlegg.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan gis til eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til

 1.  sikring
 2.  istandsetting
 3.  vedlikehold
 4.  kulturminne- og tilstandsregistrering
 5.  dokumentasjon f. mulighetsstudier
 6.  lønn til stillinger som er direkte knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold.

Tilskuddsmottaker kan bruke 10-15% av tilskudd til prosjektledelse og prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

Tildelingskriterier

For å få tilskudd må det tekniske og industrielle anlegget oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

 • tekniske og industrielle kulturminner med bevart produksjonslinje, maskineri eller teknisk infrastruktur
 • tekniske og industrielle kulturminner med forankring i nasjonale strategiske satsninger
 • tekniske og industrielle kulturminner med grunnlag for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring
 • tekniske og industrielle kulturminner med lokalt, regionalt engasjement eller medfinansiering
 • ivaretakelse av kompetanse som er nødvendig for å ivareta tekniske og industrielle kulturminner
 • anlegg som er fredet etter kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven
 • de 15 prioriterte anlegg som har inngått i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

Prioriteringer ved fordeling av tilskudd

Anleggene som har inngått i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner skal prioriteres ved fordeling av tilskudd.

Mer informasjon om tilskuddsordningen

Forskrift om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner