Fartøyvern - statlig tilskuddsordning

Tilskuddsordningen for post 74 gjelder tilskudd til fartøy. Denne ordningen ble overført til fylkeskommunen i 2020, med virkning fra søknadsprosessen for 2021.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. november hvert år

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 74.

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som «vernet skip». Dersom du har et kulturhistorisk fartøy som du mener burde hatt vernestatus, kan du få en avklaring av dette ved å sende en søknad. Søknadsskjema og informasjon finner du her

Hva kan du søke om?

Tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold av fartøy.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd til fartøy sendes i søknadssystemet Digisak

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen.

Utbetaling av tilskudd

Anmodning om utbetaling av tilskudd, med rapportering av gjennomførte tiltak, fremmes i søknadssystemet DigiSak