Bygg og anlegg fra middelalderen

Tilskudd til konservering av ruiner og anlegg fra middelalderen post 73 skal bidra til tilstrekkelig vedlikehold, oppdaterte planer for skjøtsel, vedlikehold og overvåking, at det foreligger oppdatert dokumentasjon, tilgjengelighet for besøkende og/eller at det er knyttet oppdatert og informasjon til stedet, og at det finnes oppdatert kompetanse på konservering og murskjøtsel i regionen.

Slik søker du om tilskudd

Søknadsfrist 1. november hvert år.

Søknadsskjema

NB! Lenken fungerer ikke i Internett Explorer. Eventuelt kopier lenken og lim inn i annen nettleser, f.eks Chrome, Firefox eller Safari. 

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre bevaring, istandsetting og konservering av bygg og anlegg fra middelalderen som unike kilder. Tilskuddsordningene skal sikre kildematerialet og bidra til bærekraftig bruk og formidling av historien disse kulturminnene og kulturmiljøene forteller.

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av ruiner og anlegg fra middelalderen (før 1537). Tilskuddsordningen er knyttet til bevaringsprogrammet for ruiner

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til

  1. sikring, istandsetting og tyngre vedlikehold av fredete middelalderhus fra før 1537 som bidrar til å ivareta et normalt vedlikeholdsnivå, samtidig som bygningenes kildeverdi blir ivaretatt
  2. tiltak som bidrar til dokumentasjon, kunnskapsutvikling eller forskning om middelalderbygninger.

Ved fordeling av tilskudd skal det vektlegges om tiltaket gjennomføres på en måte som ivaretar og styrker det tradisjonelle bygningshåndverket for slike bygninger.

Mer informasjon om tilskuddsordningen

Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring